Mikä on Kalajoen Helluntaiseurakunta

Vuosien  1975-76  pienimuotoisen  nuorisoherätyksen  aikana  muutama Oulaisten  Helluntaiseurakuntaan
lukeutunut kalajokelainen aloitti rukouspiirinä säännöllisen kokoustoiminnan paikkakunnalla. 1980-luvun
alussa  toiminta  oli  jo  täysin  itsenäistä  ehtoolliskokouksineen.  Koska  Kalajoella  ei  ollut  muilla  vapaan
kristillisyyden piiriin kuuluvilla ryhmillä omaa kokoustoimintaa, rukouspiiri oli tavallaan yhteiskristillinen.
   Oma evankelista  palkattiin 1985 vuoden tienoilla pariksi vuodeksi,  rukouspiirin toimiessa työntantajana
rekisteröitymättömänä.   Vuonna  1988  joukko  rukouspiiriläisiä  perusti  yhteisiä  raha-asioita  hoitamaan
yhdistyksen, Kalajoen Helluntailähetys Ry:n.
   Vuonna  1989  rukouspiiri   päätti  järjestäytyä  omaksi  seurakunnaksi.  Oulaisten Helluntaiseurakunnan
vanhimmisto valitsi ja siunasi perustettavan srk:n vanhimmistoon  kolme  vanhinta.  Lukumäärä  on  sitten
vaihdellut.  Kalajoen Helluntaiseurakunnassa  ei  yleensä ole ollut   palkattuja  työntekijöitä,  kolmea  lyhyt-
aikaista  poikkeusta   lukuunottamatta.  Jäseniä  seurakunnassa on ollut enimmillään n.60.  Muuttotappiot
ovat vaikuttaneet etenkin nuorten kohdalla.
   Seurakunta  ei  ole  rekisteröitynyt  uskonnollinen yhteisö,  eikä liioin rekisteröitynyt yhdistys. Näin ollen
seurakunta  ei  ole  juridinen henkilö,  eikä voi olla minkään  yhdistyksen tai muun  organisaation jäsen. Se
ei  myöskään  ole  sellaisten  alainen  tai  ohjeistuksessa.  Seurakuntamalli  on  pyritty  pitämään Raamatun
antamien ohjeiden ja esimerkkien mukaisena.
   Seurakunnan  rukoushuone  on  1990-luvun  alusta  vuoteen  2015  toiminut  pääkadun,  eli Kalajoentien
laidassa.  Seurakunta  osallistuu  monin  tavoin  lähetystyöhön,  koulutyöhön  ja  muihin  eri  seurakuntien
yhteisiinkin hankkeisiin. Kokouksien viikottainen määrä on ollut 2 - 4 . (RS)